Τομείς Δραστηριότητας

service-1-1.jpg

Υπηρεσίες Αποθήκευσης

Eκφόρτωση, παλετοποίηση, ποιοτική & ποσοτική παραλαβή. Ισχυρή φύλαξη και ασφάλεια

service2.jpg

Υπηρεσίες Μεταφοράς & Διανομής Φορτίων

Εθνικές μεταφορές, cross-docking, citylogistics, ταχυμεταφορές κ.α.

Courier

Υπηρεσίες ταχυμεταφορών ( courier ) σε όλη την Ελλάδα

Real time Reporting

Δυνατότητα παραγωγής αναλυτικών και αξιόπιστων αναφορών για όλες τις παραμέτρους της συνεργασίας

Reverse Logistic

Αδιάκοπη ροή επιστροφής προιόντων από το σημείο κατανάλωσης προς το σημείο προσέλευσης (επιστροφές)

Cross Docking

Άμεση μεταφόρτωση προϊόντων με στόχο την μείωση του αποθηκευτικού κόστους και την ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Supply Chain Management

Μείωση του κόστους διαχείρισης διαμέσου της εξομάλυνσης, της συνοχής & ορθολογικοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain)

Operating Cost Reduction

Δυνατότητα παραγωγής αναλυτικών και αξιόπιστων αναφορών για όλες τις παραμέτρους της συνεργασίας

LOGO-MON-SMALL

Sign up for newsletter

© 2020 GL Metaforiki - Website Development by iArk Digital Agency